20th January 2022

Bảng giá đất

Bảng giá đất Bình Phước năm 2021

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất Bình Phước năm 2021Quyết định 18/2020/QĐ-UBND Bình Phước Nội dung Mục lục văn bảnNgày 12/8/2020, Ủy ban ... Xem thêm

Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị 2021

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị 2021Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất tỉnh 5 năm Quảng Trị Bảng giá đất ... Xem thêm

Bảng giá đất tỉnh An Giang năm 2021

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất tỉnh An Giang năm 2021Quyết định 70/2019/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất tỉnh An Giang 2020-2024 Nội dung Mục ... Xem thêm

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2020

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2020Nghị quyết 201/NQ-HĐND 2019 thông qua bảng giá đất tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020 2024 Bảng giá ... Xem thêm

Bảng giá đất Hà Nội 2021

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất Hà Nội 2021Giá đất thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2024 Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Hà Nội 2020 Bảng ... Xem thêm

Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên năm 2021Quyết định 46/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên Ủy ban nhân dân ... Xem thêm

Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2021

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2021Quyết định 37/2019/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Thuận Bảng giá ... Xem thêm

Bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Yên Bái Bảng giá đất tỉnh ... Xem thêm

Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang năm 2020

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang năm 2020Quyết định 03/2020/QĐ-UBND: bảng giá đất Kiên Giang 2020-2024 Bảng giá đất tỉnh ... Xem thêm

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Date: 03/04/2020

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh năm 2021Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 đến 2024 Bảng giá ... Xem thêm

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU