Biển báo các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải R301f

Ngày: 08/08/2022 Xem: 101
Nội dung bài viết
Biển báo các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải R301f

Biển báo hiệu lệnh các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải R301f

Biển báo giao thông R301f là biển báo được dùng để lệnh cho các xe chỉ được phép đi thẳng và rẽ phải. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết biển báo tại đây.

  • Biển báo các xe chỉ được rẽ trái R301e
  • Biển báo các xe chỉ được rẽ phải R301d

Biển báo các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải

· Số hiệu biển báo: 301f

· Tên biển báo: Hướng đi phải theo

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).

Biển số R.301f được đặt ở trước nơi đường giao nhau. Biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép đi thẳng hay rẽ phải ở phạm vi nơi đường giao nhau đằng sau mặt biển.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT