Thủ tục Giám định lại khả năng lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Thủ tục Giám định lại khả năng lao độngĐối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động 1. Trình tự thực ... Xem thêm

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động ... Xem thêm

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Mẫu khai báo tai nạn lao độngKhai báo tai nạn lao động Bản in Mẫu khai báo tai nạn lao động là mẫu bản khai báo được các ... Xem thêm

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2021

Ngày đăng: 03/04/2020

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2021Phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2021 ... Xem thêm

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2021

Ngày đăng: 03/04/2020

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2021Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng an ninh ... Xem thêm

Mẫu bản khai người có công với cách mạng

Ngày đăng: 03/04/2020

Mẫu bản khai người có công với cách mạngBản khai người có công với cách mạng Mẫu bản khai người có công ... Xem thêm

Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần

Ngày đăng: 03/04/2020

Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trầnTờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho ... Xem thêm

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng

Ngày đăng: 03/04/2020

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng Tên thủ tụcGiải quyết chế độ ... Xem thêm

Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao độngBiên bản cuộc họp công bố biên bản điều ... Xem thêm

Nhiệm vụ và quyền hạn của dân quân tự vệ

Ngày đăng: 03/04/2020

Nhiệm vụ và quyền hạn của dân quân tự vệNhiệm vụ của người dân quân tự vệ Nhiệm vụ của lực lượng dân ... Xem thêm

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao độngBiên bản giao, nhận tài ... Xem thêm

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh

Ngày đăng: 03/04/2020

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binhMẫu báo cáo tổng kết hoạt động hội cựu chiến binh Bản in Mẫu báo ... Xem thêm

Câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018"

Ngày đăng: 03/04/2020

Câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018"Bài dự thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển ... Xem thêm

Quy chế Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Quy chế Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam ... Xem thêm

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Ngày đăng: 03/04/2020

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyệnMẫu đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện Bản in Bạn mong ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT