20th January 2022

Mẫu tờ trình xin kinh phí

Date: 03/04/2020

Mẫu tờ trình xin kinh phíTờ trình xin kinh phí Mẫu tờ trình xin kinh phí là gì? Mẫu bản tờ trình xin kinh phí gồm những ... Xem thêm

Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý

Date: 03/04/2020

Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý Bản in Mẫu số ... Xem thêm

Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật

Date: 03/04/2020

Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật Bản in Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật là gì? Mẫu bản ... Xem thêm

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế

Date: 03/04/2020

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế Bản in Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế là gì? Mời ... Xem thêm

Mẫu danh mục các nguồn thải lớn

Date: 03/04/2020

Mẫu danh mục các nguồn thải lớn Bản in Mẫu danh mục các nguồn thải lớn là gì? Mẫu danh mục các nguồn thải lớn gồm ... Xem thêm

Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Date: 03/04/2020

Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược ... Xem thêm

Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ của trường tiểu học

Date: 03/04/2020

Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ của trường tiểu học Mẫu bản quy chế chi tiêu nội bộ của trường tiểu học xin gửi tới bạn ... Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GCP

Date: 03/04/2020

Mẫu đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GCP Bản in Mẫu đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc ... Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Date: 03/04/2020

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Bản in Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu ... Xem thêm

Mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT

Date: 03/04/2020

Mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYTThông báo giám định bảo hiểm y tế Mẫu thông báo kết ... Xem thêm

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU