20th January 2022

Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Date: 03/04/2020

Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởngCông việc của kế toán trưởng Bản in xin giới thiệu tới các bạn ... Xem thêm

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Date: 03/04/2020

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộTờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ Mẫu tờ trình miễn nhiệm cán ... Xem thêm

Mẫu số 10 - LĐTL: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Date: 03/04/2020

Mẫu số 10 - LĐTL: Bảng kê trích nộp các khoản theo lươngMẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông ... Xem thêm

Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Date: 03/04/2020

Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quyBảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy Mẫu bảng ghi chép tổng hợp ... Xem thêm

Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu

Date: 03/04/2020

Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêuBảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu Mẫu bảng ghi chép tổng hợp đánh giá ... Xem thêm

Mẫu giấy báo làm thêm giờ

Date: 03/04/2020

Mẫu giấy báo làm thêm giờMẫu thông báo về việc làm thêm giờ Biểu mẫu làm thêm giờMẫu giấy báo làm ... Xem thêm

Lý lịch tự thuật

Date: 03/04/2020

Lý lịch tự thuậtBan hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH Lý lịch tự thuậtMẫu lý lịch tự thuật được ban ... Xem thêm

Mẫu quyết định sa thải nhân viên

Date: 03/04/2020

Mẫu quyết định sa thải nhân viênQuyết định sa thải nhân viên Mẫu quyết định sa thải nhân viênMẫu quyết định sa ... Xem thêm

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc

Date: 03/04/2020

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việcMẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự Mẫu bản kiểm điểm cá ... Xem thêm

Mẫu thông báo về việc tìm việc làm 2021

Date: 03/04/2020

Mẫu thông báo về việc tìm việc làm 2021Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm Mẫu số 16 thông ... Xem thêm

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU