20th June 2021

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Ngày: 20/06/2021 Xem: 18
Nội dung bài viết

Hiện nay, các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế việc tăng cường quản lý thuế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước là vấn đề quan trọng. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên, có một số trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu (XNK). Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về các trường hợp này nhé!

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trong đó bổ sung quy định về các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

1. Các trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu (XNK)

a) Không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế:

  • Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập
  • Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất
  • Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất
  • Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm
  • Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu

b) Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu:

  • Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập
  • Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

2. Thời điểm nộp hồ sơ không thu thuế

Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan.

Trên đây là bài viết CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU. Hi vọng mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích về thuế.