Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết có được trừ vào chi phí tính thuế TNDN không?

Ngày: 08/08/2022 Xem: 261
Nội dung bài viết

Kinh doanh gắn liền với các hoạt động từ thiện, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết. Vậy việc chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết có được trừ vào chi phí tính thuế TNDN không? Các bạn cùng nhau theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về vấn đề này!

Căn cứ theo Điểm 2.25, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC có qui định như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

[…]

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

[…]

2.25. Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Đối với chi tài trợ làm nhà cho người nghèo thì đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo); hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Như vậy, chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, phải thỏa mãn điều kiện:

  • Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
  • Tài trợ trực tiếp cho người nghèo cần phải có: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo); hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).
  • Bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì cần phải có: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trên đây, là chia sẻ về hướng dẫn chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết. Hi vọng bài viết trên sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các bạn.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT