Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

Ngày: 02/10/2022
Nội dung bài viết

Khi có sự thay đổi, bổ sung về thông tin giao dịch điện tử, người nộp thuế phải có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin ngay khi có thay đổi. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cùng nhau theo dõi nhé!

Căn cứ Điều 11, Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử được quy định như sau:

Điều 11. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử

1. Người nộp thuế đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư này nếu có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin ngay khi có thay đổi. Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế (theo mẫu số 02/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này), ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế.

Chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung cho người nộp thuế.

2. Người nộp thuế đã đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký thì thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Người nộp thuế đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo quy định tại Điều 42 Thông tư này, nếu có thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký giao dịch thuế điện tử thì thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư này.

4. Đối với thông tin thay đổi, bổ sung về tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để nộp thuế điện tử thì người nộp thuế thực hiện đăng ký với ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nơi người nộp thuế có tài khoản theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

5. Người nộp thuế đăng ký thay đổi phương thức giao dịch thuế điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này và quy định tại Điều này.”

Trên đây, là bài viết ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ. Để tìm hiểu cụ thể hơn về các hướng dẫn đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử các bạn tham khảo chi tiết tại Thông tư 19/2021/TT-BTC. Hi vọng bài viết trên sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.

Bình luận

Gửi bình luận