Mẫu giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

Ngày: 19/05/2022 Xem: 15
Nội dung bài viết
Mẫu giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

Mẫu giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

Mẫu giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ) là mẫu giấy cam đoan của người cho mượn hồ sơ cam đoan về việc một cá nhân nào đó mượn hồ sơ để phục vụ cho việc tham gia BHXH hoặc xin việc làm tại một công ty nào đó. Mẫu giấy cam đoan được nêu rõ đầy đủ nội dung thông tin của người cam đoan, người mượn hồ sơ, lý do mượn và giấy cam đoan được gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy cam đoan tại đây.

Mẫu bản cam đoan

Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng

Mẫu giấy cam đoan của tác giả

Mẫu giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

Nội dung cơ bản của mẫu giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ) như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…………, ngày …… tháng……..năm…….

GIẤY CAM ĐOAN
(của người cho mượn hồ sơ)

Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội……......…….

Tôi tên là:……………….......................................………Sinh ngày:……….....................

Nơi sinh:…………………......................................................................................…….

Hiện cư trú tại:……………....................................................................................…….

Giấy CMND số:…………….................…; Cấp ngày:…….............……; Tại:…….....……..

Xin cam đoan những điều sau đây:

Năm……….Tôi có Anh (Chị)……….........…….Sinh ngày:…….........số CMND ……..cấp ngày…………….tại………..có mượn 1 hồ sơ cá nhân của tôi để xin việc làm và tham gia BHXH tại công ty…………………………

Tôi xin cam đoan trước pháp luật sự việc trên đây là đúng và cam kết không khiếu nại về quyền lợi BHXH của Tôi đối với Anh (Chị)………….tại công ty………….

..................., ngày.......tháng......năm......
Xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trúNgười viết đơn

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT