26th October 2021

[Infographics] - Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý về đăng ký thuế

Ngày: 26/10/2021 Xem: 88
Nội dung bài viết

“Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế là việc ứng dụng các quy trình nghiệp vụ, các nguyên tắc, biện pháp, kỹ thuật về quản lý rủi ro và kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế, mức độ rủi ro người nộp thuế để quyết định thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý thuế.” Việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế được áp dụng đối với các vấn đề trong quản lý thuế, người nộp thuế cần hiểu và vận dụng để thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế của mình theo quy định của pháp luật.

Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/07/2021, theo đó quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý về đăng ký thuế, cụ thể như sau:

 Trên đây, là bài viết ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ. Hi vọng bài viết mang lại những thông tin hữu ích cho các bạn.