Không phát sinh trả lương thì có phải khai quyết toán thuế TNCN hay không?

Ngày: 01/10/2022
Nội dung bài viết

Doanh nghiệp có trách nhiệm lập tờ khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động có ủy quyền mà doanh nghiệp trả lương. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chưa có nhân sự, không phát sinh chi trả thu nhập thì có phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này.

Căn cứ quy định tại Tiết d.1 Điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

[…]

d) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

[…]”

Như vậy, nếu doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập (không phát sinh tiền lương, tiền công) thì không phải thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây, là bài viết KHÔNG PHÁT SINH TRẢ LƯƠNG THÌ CÓ PHẢI KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN HAY KHÔNG?. Mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích với bạn

Bình luận

Gửi bình luận