25th January 2022

Làm việc dưới 1 năm có được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty không?

Ngày: 25/01/2022 Xem: 139
Nội dung bài viết

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, doanh nghiệp quyết toán thay là điều mà nhiều người nộp thuế băn khoăn vào thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là những người mới bắt đầu công việc mới. Chỉ cá nhân đủ điều kiện theo quy định mới được ủy quyền quyết toán. Vậy nếu làm việc dưới 1 năm có được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty không? Bài viết dưới đây, sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc này nhé!

Căn cứ theo Tiết d.2 Điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định như sau:

“Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

[…]

d) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

[…]

d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

[…]”

Như vậy, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm thì có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thuế.

Trên đây, là bài viết Làm việc dưới 1 năm có được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty không? Hi vọng bài viết mang lại những thông tin hữu ích cho các bạn.

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU