Mẫu phiếu phẫu thuật lác

Ngày: 29/09/2022 Xem: 163
Nội dung bài viết
Mẫu phiếu phẫu thuật lác

Mẫu phiếu ghi chép phẫu thuật lác

Mẫu phiếu ghi chép phẫu thuật lác là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc phẫu thuật lác. Mẫu nêu rõ nội dung của cuộc phẫu thuật... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu phẫu thuật mộng

Mẫu phiếu phẫu thuật sụp mi

Mẫu phiếu phẫu thuật

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép phẫu thuật lác như sau:

SỞ Y TẾ: ……………………….
BỆNH VIỆN: ……………………

Số bệnh án: …………….

PHIẾU PHẪU THUẬT LÁC

- Họ, tên người bệnh: Tuổi: ……………….. Nam Nữ

- Ngày vào viện: ………/……/20 …….. Ngày, giờ phẫu thuật: ……… giờ, ngày ……/……/20

- Chẩn đoán trước phẫu thuật:

- Chỉ định phẫu thuật: MP MT

- Phẫu thuật viên chính ……………………………. Phẫu thuật viên phụ

- Bác sỹ gây mê:

MÔ TẢ PHẪU THUẬT

Phương pháp vô cảm: Mê, Tê, Loại thuốc tê: ……….. ml

Lược đồ phẫu thuật

Trình tự phẫu thuật

1. Lùi cơ

Mắt phải, Mắt trái, Hai mắt

- Mở kết mạc: Rìa, cùng đồ, vị trí ………………….

- Bộc lộ cơ: Trực trong, Trực ngoài, Trực trên, Trực dưới

- Khâu cơ hết bề rộng cơ, Khâu hai bờ cơ, Loại chỉ, Vicryl .6./0….

- Cắt cơ khỏi chỗ bám, khâu lùi cơ ra sau nhãn cầu vào củng mạc cách chỗ bám cũ ………….. mm.

- Khâu lùi cơ có vòng quai, Khâu chỉnh chỉ

- Di chuyển: không, có, lên trên, xuống dưới

- Faden: Không, Có ……… mm

- Khâu kết mạc: Không, Có

2. Rút ngắn cơ

Mắt phải, Mắt trái, Hai mắt

- Mở kết mạc: Rìa, Cùng đồ, vị trí ……………..

- Bộc lộ cơ Trực trong, Trực ngoài, Trực trên, Trực dưới

- Rút ngắn cơ về phía trước ……………. mm.

- Khâu cơ đã rút vào chỗ bám cũ chỉ Vicryl 6/0

- Cắt cơ thừa, cầm máu. Khâu gấp cơ ……………… mm

- Khâu kết mạc: Không, Có

3. Cơ chéo

Mắt phải, Mắt trái, Hai mắt

Chéo lớn Chéo bé

- Mở kết mạc: Cùng đồ, vị trí ………………. Bộc lộ cơ ……………

- Lùi cơ ………mm Gấp cơ …….mm Buông cơ

Loại chỉ: Nylon, Vicryl

- Khâu kết mạc: Không, Có, Vicryl Catgutte ……./0

- Tra mắt kháng sinh: Không Có ………………………………..

- Băng mắt: Băng ép Không băng

.............., ngày...tháng...năm...

Phẫu thuật viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
Họ và tên ……………………………

Mẫu phiếu ghi chép phẫu thuật lác

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT