Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật

Ngày: 19/05/2022 Xem: 48
Nội dung bài viết
Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật
Bản in

Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật là gì? Mẫu bản thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật là gì?

Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về danh sách cán bộ bị kỷ luật. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin danh sách cán bộ...

2. Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật

Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật là bản thông báo cơ quan doanh nghiệp lập ra để thông báo tới mọi người về danh sách các cán bộ bị kỷ luật do vi phạm nội dung, kỷ luật đặt ra.

Mẫu thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật nêu rõ cơ quan ra thông báo, danh sách cán bộ bị kỷ luật, hình thức bị kỷ luật...

Hình thức xử lý kỷ luật với cán bộ:

Theo khoản 1 Điều 78 Luật Cán bộ, công chức 2008, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan thì cán bộ phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau:

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Cách chức;

- Bãi nhiệm.

Lưu ý: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.

Cũng theo khoản 3 Điều này, cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT