Những điều cần biết về kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày: 29/09/2022 Xem: 237
Nội dung bài viết

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có vai trò quan trọng cho các bạn làm kế toán, dịch vụ thuế. Để các cấp chứng chỉ này, phải tham gia thi Chứng chỉ và có kết quả đạt yêu cầu. Vậy nội dung và hình thức thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định như thế nào? Các quy định về việc tổ chức thi như thế nào? Đối với người dự thi vi phạm các quy định thi sẽ bị xử lý như thế nào? Với bài viết được chia sẻ sau đây, sẽ giúp các bạn nắm được những thông tin liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

I. Nội dung và hình thức thi

Theo Điều 7 Thông tư 10/2021/TT-BTC, nội dung và hình thức thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, được quy định cụ thể như sau:

“Điều 7. Nội dung và hình thức thi

1. Nội dung thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:

a) Môn pháp luật về thuế.

Nội dung môn thi pháp luật về thuế bao gồm: Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

b) Môn kế toán.

Nội dung môn thi kế toán bao gồm: Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác về kế toán.

2. Hình thức thi: Bài thi được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính dưới hình thức thi viết hoặc thi trắc nghiệm; thời gian cho mỗi môn thi tùy thuộc vào hình thức thi, từ 60 phút đến 180 phút.

3. Ngôn ngữ sử dụng trong các kỳ thi là tiếng Việt.”

II. Các quy định về việc tổ chức thi

Theo Điều 7 Thông tư 10/2021/TT-BTC, các quy định về tổ chức thi như sau:

“Điều 8. Tổ chức thi

1. Tổng cục Thuế tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 01 kỳ thi. Tổng cục Thuế ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế để áp dụng chung cho tất cả các kỳ thi.

2. Hội đồng thi do Tổng cục Thuế thành lập. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi theo quy định tại Thông tư này và quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.

3. Hội đồng thi có nhiệm vụ:

a) Thông báo chính thức trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và ít nhất trên 01 phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi trước ngày thi ít nhất 45 ngày;

b) Đăng tải danh sách người dự thi (họ và tên, ngày sinh, số báo danh, môn thi tham dự, địa điểm thi) và các thông tin khác có liên quan trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày;

c) Tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kết quả thi và báo cáo Tổng cục Thuế phê duyệt kết quả thi, kết quả phúc khảo;

d) Công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và gửi kết quả điểm thi, điểm phúc khảo cho người dự thi qua thư điện tử theo địa chỉ mà người dự thi đã đăng ký trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi hoặc ngày hết hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo;

đ) Chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn cho người dự thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời gian diễn ra kỳ thi.”

III. Các hình thức xử lý vi phạm đối với người dự thi

Theo Điều 9, Thông tư 10/2021/TT-BTC, đối với người dự thi vi phạm các quy định sẽ bị xử lý như sau:

“Điều 9. Các hình thức xử lý vi phạm đối với người dự thi

1. Các hình thức xử lý vi phạm đối với người dự thi, bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Trừ điểm bài thi;

c) Đình chỉ môn thi;

d) Đình chỉ kỳ thi;

đ) Hủy kết quả môn thi,

e) Hủy kết quả kỳ thi;

g) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Xử lý vi phạm cụ thể đối với người dự thi được thực hiện theo quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.”

IV. Kết quả thi

Theo Điều 10, Thông tư 10/2021/TT-BTC, quy định kết quả thi cụ thể như sau:

“Điều 10. Kết quả thi

1. Môn thi đạt yêu cầu: Là môn thi đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 hoặc đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

2. Phúc khảo kết quả thi: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, người dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi Hội đồng thi.

3. Kết quả thi, kết quả phúc khảo được công bố theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Thông tư này.

4. Bảo lưu kết quả thi: các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 36 tháng tính từ tháng công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo.”

Trên đây là bài viết liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Hi vọng cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích về kì thi cấp chứng chỉ này.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT