[Review sách] - Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can - Đặng Hoàng Giang

Ngày: 11/11/2022
Nội dung bài viết

“Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can” của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, một tác phẩm đánh trúng vào tâm lý của dư luận về một xã hội khi mà có quá nhiều sự “bức xúc”, sự “bức xúc” đang dần xâm lấn, chiếm dụng, thay thế cả những điều tích cực và khích lệ. Và chắc hẳn rằng không ai trong chúng ta là những người vô can của sự “bức xúc”.