[Review sách] - Phù Sinh Lục Ký - Thẩm Phục

Ngày: 21/09/2022 Xem: 1
Nội dung bài viết

“Phù Sinh Lục Ký” của tác giả Thẩm Phục một cuốn sách kinh điển của giới cổ văn Trung Quốc. “Cuốn sách ấy là Phù sinh lục ký, vì nó có thể đọc đi đọc lại, giống như thơ vậy, đọc lên thấy thích thú và gợi cho mình nhiều suy nghĩ khác nhau.”