26th October 2021

Search Results for: không bao giờ là thất bại tất cả là thử thách

[Review sách] - Không bao giờ là thất bại tất cả là thử thách - Chung Ju Yung - Cuốn sách của ý chí bền vững

“Tôi nghĩ cuộc đời không bao giờ có thất bại! Một khi bạn không xem điều gì đó là thất bại thì đó không phải là thất bại! Phải lạc quan và suy nghĩ một cách tích cực trong bất kỳ hoàn ...