Thông tư 17/2019/TT-BTTTT về bảo đảm thông tin liên lạc

Ngày: 19/05/2022 Xem: 37
Nội dung bài viết
Thông tư 17/2019/TT-BTTTT về bảo đảm thông tin liên lạc
Nội dung Mục lục văn bản

Thông tư số 17/2019/TT-BTTTT

Thông tư 17/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Tóm tắt nội dung Thông tư 17/2019/TT-BTTTT

Bổ sung trách nhiệm của Cục Viễn thông trong việc phòng, chống thiên tai

Ngày 10/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2019/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Thông tư này bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của Cục Viễn thông. Cụ thể, Cục Viễn thông có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan xây dựng thực hiện phương án kế hoạch và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao năng lực mạng viễn thông công cộng, chất lượng dịch vụ viễn thông để bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương là: Tổ chức, vận hành khai thác hệ thống viễn thông vô tuyến điện; Điều phối cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến; Điều phối doanh nghiệp được chỉ định duy trì quản lý mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ Đảng, Nhà nước… để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai.

Ngoài việc bổ sung các quy định nói trên, Thông tư còn sửa đổi một số quy định về nguyên tắc tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc; tổ chức và bảo đảm thông tin liên lạc khi có thiên tai, trong thiên tai và trong giai đoạn khắc phục thiên tai…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông được cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT