Thông tư 20/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị điện thoại VHF trên phương tiện cứu sinh

Ngày: 19/05/2022 Xem: 26
Nội dung bài viết
Thông tư 20/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị điện thoại VHF trên phương tiện cứu sinh
Nội dung Thuộc tính VB liên quan Mục lục văn bản

Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT

Thông tư 20/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”.

Ban hành QCVN về thiết bị điện thoại VHF trên phương tiện cứu sinh

Ngày 03/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 20/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”.
Cụ thể, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện thoại VHF loại cầm tay hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải từ 156 MHz đến 174 MHz, phù hợp sử dụng trên phương tiện cứu sinh và có thể dùng trong các tàu thuyền trên biển.

Bên cạnh đó, thiết bị điện thoại VHF phải là loại cầm tay, phải có khả năng trao đổi thông tin giữa các phương tiện cứu sinh, giữa phương tiện cứu sinh và tàu thuyền, giữa phương tiện cứu sinh và đơn vị cứu nạn. Có thể sử dụng thiết bị này để trao đổi thông tin trên tàu khi hoạt động tại các tần số phù hợp. Thiết bị phải bao gồm tối thiểu: Một máy thu/phát tích hợp có ăng ten và pin; Một bộ phận điều khiển tích hợp có phím nhấn để phát; Một loa và mi-crô bên trong.

Ngoài ra, thiết bị phải có màu vàng sáng hoặc màu da cam, được đánh dấu bằng các băng màu vàng sáng, màu da cam. Các cấu trúc về cơ khí, điện và việc lắp ráp hoàn thiện thiết bị phải tuân thủ thiết kế tốt theo mọi phương diện, thiết bị phải được thiết kế thích hợp cho việc sử dụng trên tàu thuyền.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông được cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT