Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Ngày: 19/05/2022 Xem: 13
Nội dung bài viết
Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

xin giới thiệu tới các bạn thủ tục đăng ký mã số mã vạch mới nhất hiện nay và phí cấp mã số mã vạch kèm theo Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch, mời các bạn cùng tải về tham khảo.

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.1

Theo Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016 thì phí cấp mã số mã vạch và thủ tục, trình tự áp dụng từ 1/1/2017 như sau:

I. Quy trình tư vấn đăng ký mã số mã vạch.

1. Tư vấn khi đăng ký mã số mã vạch:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch.
 • Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch.
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch.
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra lại các hồ sơ và thủ tục trước khi đăng ký mã số mã vạch sản phẩm:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu, khách hàng sẽ được đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc đăng ký mã số mã vạch, cần đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục đăng ký mã số mã vạch

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, tiến hành soạn hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
 • Đại diện lên Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để nộp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp
 • Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch tại tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

II. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký mã số mã vạch

1. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

 • Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản);
 • Bản sao "Giấy phép kinh doanh" hay "Quyết định thành lập" (01 bản);
 • Bảng đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản).

Lưu ý – Cần bản phô tô công chứng – trong trường hợp doanh nghiệp chưa có con dấu pháp nhân.

2. Mức phí.

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ của Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội.

1) Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp đã được Tổng cục TCĐLCL cấp vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi (ví dụ: 893......).

2) Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm.

3) Khi có sự thay đổi về tên công ty, địa chỉ công ty hoặc thất lạc Giấy chứng nhận sử dụng MSMV, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục để thay đổi.

4) Khi doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng MSMV, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục xin ngừng sử dụng MSMV.

Các bạn có thể tải:

 • Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (Mẫu kèm theo).
 • Bản đăng ký Danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (Mẫu kèm theo).
 • Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam (Mẫu kèm theo).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch.
 • Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.
 • Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch ( còn hiệu lực tới 31/12/2016. Từ 1/1/2017, Thông tư Thông tư 232/2016/TT-BTC sẽ thay thế Thông tư 88).
 • Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch
 • Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT