Thuế GTGT tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài có được khấu trừ?

Ngày: 08/08/2022 Xem: 305
Nội dung bài viết

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mời và thuê chuyên gia nước ngoài về làm việc. Nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện làm việc tốt nhất doanh nghiệp sẽ chi trả tiền thuê nhà cho chuyên gia. Vậy doanh thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ thuế GTGT không? Các Doanh nghiệp và kế toán cần lưu ý kỹ các trường hợp này, để khấu trừ, kê khai, quyết toán thuế đúng và nhanh nhất.

Căn cứ Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

[…]

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

[…]

9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

[…]”

Như vậy,

Nếu doanh nghiệp thuê nhà cho chuyên gia người nước ngoài công tác tại Việt Nam, ký hợp đồng, hưởng lương thì không được khấu trừ thuế GTGT.

Nếu chuyên gia người nước ngoài chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác (có hợp đồng điều khoản rõ ràng) thì được khấu trừ thuế GTGT.

Trên đây, là bài viết THUẾ GTGT TIỀN THUÊ NHÀ CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ? Hi vọng mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích nhất về thuế.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT