25th January 2022

Thuế nhà thầu nộp thay cho nước ngoài có được khấu trừ và tính vào chi phí không?

Ngày: 25/01/2022 Xem: 125
Nội dung bài viết

Hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài rất nhiều. Theo đó, sẽ phát sinh thuế nhà thầu khi thanh toán chi phí dịch vụ vì doanh nghiệp Việt Nam đã nộp thay thuế TNDN và thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài. Vậy việc nộp thay thuế nhà thầu như thế có được khấu trừ và tính vào chi phí hợp lý không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC: “Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC,quy định như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

[…]”

 Căn cứ theo Điểm 2.37, khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

[…]

2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.”

Như vậy,

Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thuế TNDN, thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Tuy nhiên, để được tính là chi phí được trừ, doanh nghiệp cần có đủ chứng từ và hồ sơ đúng quy định.

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU