20th June 2021

TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ, TĂNG CA CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

Ngày: 20/06/2021 Xem: 26
Nội dung bài viết

Nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân, cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp người lao động có thể làm thêm giờ, tăng ca. Vậy tiền lương làm thêm giờ được tính như nào? Tiền lương làm thêm giờ, tăng ca có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Để hiểu rõ hơn các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Theo Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định như sau:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

“Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

[…]

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

[…]”

Như vậy, với phần thu nhập chênh lệch được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày do phải làm thêm giờ, phải làm vào ban đêm thuộc khoản thu nhập miễn thuế TNCN.

Trên đây là bài viết TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ, TĂNG CA CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN? Hi vọng mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.