31st July 2021

Tiền lương thưởng tháng 13 có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Ngày: 31/07/2021 Xem: 57
Nội dung bài viết

Tiền lương thưởng tháng 13 là thông tin được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt là vào những dịp cuối năm. Vì đây không phải là khoản tiền bắt buộc phải chi cho người lao động theo quy định của pháp luật, nên mỗi doanh nghiệp sẽ có những chính sách và cách tính khác nhau, phù thuộc vào quy chế của mỗi doanh nghiệp. Nhưng chắc chắn rất nhiều người còn đang thắc mắc về khoản tiền lương thưởng tháng 13 có tính thuế thu nhập cá nhân hay không? Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu kỹ hơn về khoản phúc lợi này.

Theo Điều 103 “Bộ luật lao động năm 2019” quy định về tiền thưởng cụ thể:

“1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định như sau:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

[…]

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

 […]

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng...

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng được quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC

[…]”

Như vậy, căn cứ theo những quy định trên thì tiền thưởng lương tháng 13 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN.

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thời điểm tính thuế TNCN với tiền thưởng lương tháng 13 được quy định:

“Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

[…]

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

[…]

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

[…]”

Do đó, doanh nghiệp chi trả thưởng tết và lương tháng 13 cho người lao động vào tháng nào thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho người được hưởng vào tháng đó.

Trên đây là bài viết TIỀN LƯƠNG THƯỞNG THÁNG 13 CÓ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HAY KHÔNG? Hi vọng mang đến những thông tin thông tin hữu ích giúp người lao động và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lương tháng lương thứ 13.