Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thôngĐối tượng bị xử phạt Nghị định 15 ... Xem thêm

Thông tư 02/2018/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 02/2018/TT-BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật thiết bị thông tin di động E-UTRA Bản in Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT Thông tư ... Xem thêm

Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 20/2018/TT-BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến di động mặt đất Bản in Thông tư số 20/2018/TT-BTTTTThông ... Xem thêm

Bộ TT&TT làm rõ vấn đề ảnh chụp trong Nghị định 49/2017/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Bộ TT&TT làm rõ vấn đề ảnh chụp trong Nghị định 49/2017/NĐ-CPVì sao qui định chụp ảnh chân dung chủ thuê bao di ... Xem thêm

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 17/2018/TT-BTTTTPhân kênh tần số cho nghiệp vụ Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz Nội dung Mục lục văn ... Xem thêm

Quyết định 22/2019/TT-BTTTT tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 22/2019/TT-BTTTT tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh Bản in Quyết định ... Xem thêm

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 11/2018/TT-BTTTTDanh mục sản phẩm công nghệ đã sử dụng cấm nhập khẩu kèm mã HS Nội dung Mục lục văn ... Xem thêm

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 07/2019/TT-BTTTTQuy chuẩn chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định Nội dung Mục lục văn ... Xem thêm

Thông tư 16/2018/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 16/2018/TT-BTTTTSửa đổi Thông tư 39/2016/TT-BTTTT hợp đồng theo mẫu Bản in Thông tư số 16/2018/TT-BTTTTThông tư ... Xem thêm

Thông tư 12/2019/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 12/2019/TT-BTTTTSửa đổi Thông tư 27/2017 đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số Nội dung Mục lục văn ... Xem thêm

Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 08/2019/TT-BTTTTQuy chuẩn về chất lượng truy nhập Internet băng rộng cố định Nội dung Mục lục văn bảnThông tư số ... Xem thêm

Thông tư 16/2019/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 16/2019/TT-BTTTTDanh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số từ xa Bản in Thông tư số ... Xem thêm

Lộ trình chuyển thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số

Ngày đăng: 03/04/2020

Lộ trình chuyển thuê bao 11 số thành thuê bao 10 sốChưa chuyển thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số trong năm 2017 ... Xem thêm

Thông tư 27/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 27/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao Nội dung Thuộc tính ... Xem thêm

Thông tư 04/2019/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 04/2019/TT-BTTTTLiên thông cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Nội dung Mục lục văn bảnThông tư số ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT