Quyết định 1190/QĐ-TTg Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 1190/QĐ-TTg Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 Quyết định số 1190/QĐ-TTg 2020Quyết định ... Xem thêm

Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội Nội dung Mục lục văn bảnNghị định ... Xem thêm

Hướng dẫn 18-HD/BTCTW 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Hướng dẫn 18-HD/BTCTW 2018Thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP tinh giản biên chế Bản in Hướng dẫn số 18 về tinh giản biên ... Xem thêm

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 6/2020

Ngày đăng: 03/04/2020

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 6/2020Tổng hợp các chính sách quan trọng có hiệu lực trong ... Xem thêm

Báo cáo 1456/BC-BNN-KTHT

Ngày đăng: 03/04/2020

Báo cáo 1456/BC-BNN-KTHTRà soát, đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, ... Xem thêm

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Nội dung Thuộc tính ... Xem thêm

Quyết định 491/2013/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 491/2013/QĐ-TTgHỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn Quyết định 491/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ gạo cứu đói cho ... Xem thêm

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm nonQuy định ... Xem thêm

Thông tư 86/2018/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 86/2018/TT-BTCQuản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi Bản in Thông tư ... Xem thêm

Thông tư 138/2018/TT-BQP

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 138/2018/TT-BQPHướng dẫn điều chỉnh trợ cấp tháng đối với quân nhân Nội dung Mục lục văn bảnThông tư ... Xem thêm

So sánh các chế độ giữa người Việt Nam và người nước ngoài

Ngày đăng: 03/04/2020

So sánh các chế độ giữa người Việt Nam và người nước ngoàiSự khác biệt chế độ giữa người Việt Nam và ... Xem thêm

Nghị định 116/2020/NĐ-CP hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên sư phạm

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 116/2020/NĐ-CP hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên sư phạm Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnNghị định 116/2020/NĐ-CP ... Xem thêm

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXHSửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH về chế độ ưu đãi người có công Nội dung Mục lục ... Xem thêm

Quyết định số 483/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 483/QĐ-TTGVề việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ Quyết định số 483/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính ... Xem thêm

Nghị định 92/2020/NĐ-CP cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 92/2020/NĐ-CP cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnNghị định ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT