20th January 2022

Quy định 101-QĐ-TW

Date: 03/04/2020

Quy định 101-QĐ-TWTrách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên nhất là cán bộ Quy định số 101-QĐ/TW 2012Quy ... Xem thêm

Công bố trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Date: 03/04/2020

Công bố trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIVQuy trình bầu Chủ tịch nước ... Xem thêm

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2021 số 65/2020/QH14

Date: 03/04/2020

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2021 số 65/2020/QH14Luật số 65/2020/QH14 Nội dung Thuộc tính VB liên quan Mục lục văn bảnNgày ... Xem thêm

Quy định 24-QĐ/TW 2021 về việc về thi hành Điều lệ Đảng

Date: 03/04/2020

Quy định 24-QĐ/TW 2021 về việc về thi hành Điều lệ Đảng Hướng dẫn Điều lệ ĐảngNgày 30/7 năm 2021 Ban Chấp hành Trung ương ... Xem thêm

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13

Date: 03/04/2020

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13Luật tổ chức tòa án nhân dân mới nhất Nội dung Thuộc tính VB ... Xem thêm

Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Date: 03/04/2020

Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVHướng dẫn giới ... Xem thêm

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2019

Date: 03/04/2020

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2019Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội Nội dung Mục lục văn ... Xem thêm

Quyết định 40/2018/QĐ-TTg

Date: 03/04/2020

Quyết định 40/2018/QĐ-TTgNhiệm vụ quyền hạn của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Bản in Quyết định số ... Xem thêm

Nghị định 147/2020/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Date: 03/04/2020

Nghị định 147/2020/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phươngNghị định 147 năm 2020 Nội ... Xem thêm

Thông cáo kỳ họp quốc hội lần thứ 8 khóa XIV

Date: 03/04/2020

Thông cáo kỳ họp quốc hội lần thứ 8 khóa XIVNội dung thông cáo số 1, số 2, số 3 kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 ... Xem thêm

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU