Nghị định 63/2019/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 63/2019/NĐ-CPXử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công Nội dung Mục lục văn ... Xem thêm

Quyết định số 264/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 264/QĐ-TTGVề việc ông Nguyễn Thanh Chuân, ủy viên chuyên trách kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát ... Xem thêm

Nghị định 25/2021/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 25/2021/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnNghị ... Xem thêm

Hướng dẫn 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương học tập chuyên đề năm 2020

Ngày đăng: 03/04/2020

Hướng dẫn 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương học tập chuyên đề năm 2020Hướng dẫn học tập chuyên ... Xem thêm

Quyết định 413/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 413/QĐ-TTgPhê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 ... Xem thêm

Quyết định số 1382/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 1382/QĐ-TTGVề việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm ... Xem thêm

Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Ngày đăng: 03/04/2020

Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyềnQuy định 205-QĐ/TW 2019 Bản in Quy định 205-QĐ/TW 2019Quy định ... Xem thêm

Quyết định số 58/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 58/QĐ-TTGVề việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm ... Xem thêm

Quyết định số 2025/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 2025/QĐ-TTGVề việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận ... Xem thêm

Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số 24/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số 24/2014/NĐ-CPQuy định tổ chức ... Xem thêm

Thông tư 14/2018/TT-BTP

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 14/2018/TT-BTPBan hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên Bản in Thông tư số 14/2018/TT-BTPThông tư ... Xem thêm

Quyết định số 1579/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 1579/QĐ-TTGVề việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm ... Xem thêm

Nghị quyết 32/NQ-CP 2019

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 32/NQ-CP 2019Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Nội dung Mục lục văn bảnNghị ... Xem thêm

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV 2019

Ngày đăng: 03/04/2020

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV 2019Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố Bản in Văn bản hợp nhất số ... Xem thêm

Quyết định số 2209/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 2209/QĐ-TTGVề việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT