Thông tư số 27/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 27/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán ... Xem thêm

Quyết định 4085/QĐ-BCT 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 4085/QĐ-BCT 2018Rà soát việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt Bản in Quyết định ... Xem thêm

Thông tư 217/2013/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 217/2013/TT-BTCHướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường ... Xem thêm

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình đấu thầu qua mạng

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình đấu thầu qua mạng Nội dung Mục lục văn ... Xem thêm

Quyết định 1402/QĐ-TTg Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng 2016-2025

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 1402/QĐ-TTg Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng 2016-2025Quy định áp dụng đấu thầu ... Xem thêm

Quyết định 70/QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 70/QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếuGiá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu ... Xem thêm

Công văn 223/GSQL-GQ1

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 223/GSQL-GQ1Xuất khẩu phế liệu Công văn 223/GSQL-GQ1 về xuất khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý ... Xem thêm

Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáBộ Công thương giám sát giá sữa cho ... Xem thêm

Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trườngCác ngạch công chức Quản lý thị trường Bản in ... Xem thêm

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT 2019

Ngày đăng: 03/04/2020

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT 2019Hướng dẫn Luật Cạnh tranh xử lý vi phạm pháp luật Bản in Văn bản hợp nhất số ... Xem thêm

Nghị định 124/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 124/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấmQuy định mới về bảo vệ ... Xem thêm

Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mạiQuy định xử phạt vi phạm hành chính ... Xem thêm

Quyết định 3318/QĐ-BCT về Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 3318/QĐ-BCT về Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía NamHỗ trợ phát triển ... Xem thêm

Thông tư 13/2019/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 13/2019/TT-BTCSửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC chứng khoán chưa niêm yết Bản in Thông tư số 13/2019/TT-BTCThông tư ... Xem thêm

Gian lận xăng dầu bị xử lý như thế nào?

Ngày đăng: 03/04/2020

Gian lận xăng dầu bị xử lý như thế nào?Cách xử lý gian lận xăng dầu Bản in Xử lý gian lận trong kinh doanh xăng ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT