Công văn 1825-CV/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 1825-CV/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017Hướng ... Xem thêm

Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân gia đình

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân gia đìnhNghị định 82 năm 2020 Nội ... Xem thêm

Nghị định số 49/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 49/2014/NĐ-CPGiám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật ... Xem thêm

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 48/2010/NĐ-CPVề hợp đồng trong hoạt động xây dựng Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về hợp ... Xem thêm

Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chínhHướng dẫn thể thức và ... Xem thêm

Thủ tục thay đổi màu sơn xe

Ngày đăng: 03/04/2020

Thủ tục thay đổi màu sơn xeHướng dẫn thủ tục để đổi màu sơn cho xe máy, ô tô Quy định đổi màu sơn ô tô, xe ... Xem thêm

Hướng dẫn 17-HD/VPTW

Ngày đăng: 03/04/2020

Hướng dẫn 17-HD/VPTWLập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Nội dung Thuộc tính Mục lục văn ... Xem thêm

Quyết định 406/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ công trực tuyến năm 2021

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 406/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ công trực tuyến năm 2021Danh mục dịch vụ công 2021 Nội dung Thuộc tính Mục lục văn ... Xem thêm

Nghị quyết 34/2017/QH14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 - 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 34/2017/QH14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 - 2018Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ... Xem thêm

Quyết định 46-QĐ/TW

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 46-QĐ/TWHướng dẫn thực hiện quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Bản in ... Xem thêm

Kế hoạch 110/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp năm 2016

Ngày đăng: 03/04/2020

Kế hoạch 110/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp năm 2016Kế hoạch thi chức danh Kiểm sát ... Xem thêm

Quyết định 760/QĐ-BTP

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 760/QĐ-BTPPhân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Nội dung Mục lục văn bảnQuyết ... Xem thêm

Nghị quyết 99/NQ-CP 2020 đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 99/NQ-CP 2020 đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực Nội dung Thuộc tính Mục lục văn ... Xem thêm

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai tài sản của cán bộ, công chức

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai tài sản của cán bộ, công chứcNghị định 130 năm 2020 Nội dung Thuộc tính VB liên ... Xem thêm

Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 58/2010/QĐ-UBNDVề việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT