20th January 2022

Quyết định 1285/QĐ-TTg 2018

Date: 03/04/2020

Quyết định 1285/QĐ-TTg 2018Phê duyệt Đề án phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến năm 2025 Nội dung Mục ... Xem thêm

Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12

Date: 03/04/2020

Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 QUỐC HỘI _________ Số: 20/2008/QH12CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - ... Xem thêm

Luật số 18-2008-QH12 của Quốc hội: Luật Năng lượng nguyên tử

Date: 03/04/2020

Luật số 18-2008-QH12 của Quốc hội: Luật Năng lượng nguyên tửLuật năng lượng nguyên tử Luật số 18/2008/QH12 của Quốc hội ... Xem thêm

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống bằng kim loại dẫn khí

Date: 03/04/2020

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống bằng kim loại dẫn khí Nội dung Thuộc tính ... Xem thêm

Thông tư 30/2019/TT-BCT

Date: 03/04/2020

Thông tư 30/2019/TT-BCTSửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT và Thông tư 39/2015/TT-BCT Nội dung Mục lục văn bảnThông tư số ... Xem thêm

Thông tư 02/2021/TT-BKHCN tiêu chí phân loại, thành lập tổ chức KHCN công lập

Date: 03/04/2020

Thông tư 02/2021/TT-BKHCN tiêu chí phân loại, thành lập tổ chức KHCN công lập Nội dung Thuộc tính Mục lục văn ... Xem thêm

Luật số 21/2000-QH10 của Quốc hội ban hành: Luật khoa học và công nghệ

Date: 03/04/2020

Luật số 21/2000-QH10 của Quốc hội ban hành: Luật khoa học và công nghệ Luật số 21/2000-QH10 của Quốc hội ban hành ... Xem thêm

Thông tư 07/2013/TT-BKHCN

Date: 03/04/2020

Thông tư 07/2013/TT-BKHCNQuy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực ... Xem thêm

Quyết định 218/QĐ-BTTTT

Date: 03/04/2020

Quyết định 218/QĐ-BTTTTVề việc thừa nhận Phòng đo kiểm Quyết định 218/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ... Xem thêm

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

Date: 03/04/2020

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11Luật Công nghệ thông tin mới nhất 2021 Nội dung Thuộc tính VB liên quan Mục lục ... Xem thêm

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU