Thông tư 07/2013/TT-BKHCN

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 07/2013/TT-BKHCNQuy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực ... Xem thêm

Quyết định 950/QĐ-TTg 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 950/QĐ-TTg 2018Phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2018-2025 Bản in Quyết định ... Xem thêm

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống bằng kim loại dẫn khí

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống bằng kim loại dẫn khí Nội dung Thuộc tính ... Xem thêm

Thông tư số 33/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 33/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa Thông tư ... Xem thêm

Công văn 1442/VPCP-KGVX

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 1442/VPCP-KGVXTriển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển ... Xem thêm

Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và ... Xem thêm

Thông tư liên tịch số 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN về quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm giai đoạn 2006-2010

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư liên tịch số 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN về quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm giai ... Xem thêm

Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT của Bộ ... Xem thêm

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 08/2014/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ ... Xem thêm

Thông tư số 35/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 35/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển ... Xem thêm

Nghị định 64/2013/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 64/2013/NĐ-CPQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công ... Xem thêm

Thông tư 02/2019/TT-BQP

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 02/2019/TT-BQPHoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự quốc phòng Bản in Thông tư số 02/2019/TT-BQPThông tư ... Xem thêm

Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXHQuy chuẩn kỹ thuật về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa Nội dung Mục lục văn bảnThông tư ... Xem thêm

Thông tư số 34/2010/TT-BYT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 34/2010/TT-BYTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống ... Xem thêm

Quyết định số 470/QĐ-TTG về việc thành lập Viện Hóa sinh biển trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 470/QĐ-TTG về việc thành lập Viện Hóa sinh biển trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT