Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao độngQuy định mới về nội dung hợp đồng lao động Bản ... Xem thêm

Quyết định số 295/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 295/QĐ-TTGPhê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015" Quyết ... Xem thêm

Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểuChế độ thù lao ... Xem thêm

Tiền thưởng ngày lễ có được tính vào chi phí được trừ?

Ngày đăng: 03/04/2020

Tiền thưởng ngày lễ có được tính vào chi phí được trừ?Chi phí thưởng lễ tết, 2/9 có được tính ... Xem thêm

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, kỷ luật lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, kỷ luật lao độngHướng dẫn thi hành một số nội dung ... Xem thêm

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn xếp lương viên chức giảng dạy đại học công lập

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn xếp lương viên chức giảng dạy đại học công lậpXếp lương chức danh ... Xem thêm

Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CPMức ... Xem thêm

Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH danh mục trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH danh mục trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề Công nghệ thông tin Bản in Thông tư số ... Xem thêm

Toàn bộ phụ cấp trong Quân đội và Công an năm 2017

Ngày đăng: 03/04/2020

Toàn bộ phụ cấp trong Quân đội và Công an năm 2017Cách tính phụ cấp Quân đội và Công an Bản in ... Xem thêm

Quyết định 519/2013/QĐ-LĐTBXH

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 519/2013/QĐ-LĐTBXHQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Lao động - Tiền lương ... Xem thêm

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với người làm công tác xã hội

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với người làm công tác xã hộiTiêu chuẩn đạo ... Xem thêm

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngYêu cầu ... Xem thêm

Lộ trình tăng lương cho công chức, người lao động đến năm 2030

Ngày đăng: 03/04/2020

Lộ trình tăng lương cho công chức, người lao động đến năm 2030Cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết ... Xem thêm

Văn bản nổi bật về Thuế - Bảo hiểm - Lao động

Ngày đăng: 03/04/2020

Văn bản nổi bật về Thuế - Bảo hiểm - Lao độngNhững văn bản nổi bật từ 15/2 - 20/2/2016 Bản in Văn bản nổi bật về Thuế - ... Xem thêm

Nghị định 101/2013/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 101/2013/NĐ-CPQuy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Nghị định ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT