Nghị định 52/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 52/2018/NĐ-CPPhát triển ngành nghề nông thôn Nội dung Mục lục văn bảnNghị định 52/2018/NĐ-CP - Phát triển ... Xem thêm

Nghị quyết 83/NQ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 83/NQ-CPPhiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ ... Xem thêm

Thông tư số 16/2014/TT-BCT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 16/2014/TT-BCTQuy định về thực hiện giá bán điện Bản in BỘ CÔNG THƯƠNG---------------Số: ... Xem thêm

Quyết định số 1880/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 1880/QĐ-TTGVề việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông ... Xem thêm

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII

Ngày đăng: 03/04/2020

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XIINghị quyết 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bản in Nghị quyết Hội ... Xem thêm

Quyết định về quy hoạch mạng lưới các viện nghiên cứu công nghệ sinh học đến năm 2025 số 1670/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định về quy hoạch mạng lưới các viện nghiên cứu công nghệ sinh học đến năm 2025 số 1670/QĐ-TTgMạng lưới các ... Xem thêm

Thông tư số 116/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô trở người

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 116/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô ... Xem thêm

Thông tư 207/2012/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 207/2012/TT-BTCXác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu Thông tư 207/2012/TT-BTC hướng dẫn ... Xem thêm

Thông tư 36/2010/TT-BCA

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 36/2010/TT-BCAQuy định về đăng ký xe BỘ CÔNG AN------------------Số: 36/2010/TT-BCACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ... Xem thêm

Thông tư số 02/2014/TT-TTCP

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 02/2014/TT-TTCPQuy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền ... Xem thêm

Quyết định số 51/2011/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 51/2011/QĐ-TTGQuy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất ... Xem thêm

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 40/2014/NĐ-CPSử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ CHÍNH ... Xem thêm

Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 2344/QĐ-TCHQQuy trình Giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ và biên giới ... Xem thêm

Thông tư số 117/2011/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 117/2011/TT-BTCHướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài ... Xem thêm

Nghị định 79/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 79/2018/NĐ-CPHướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Nội dung Mục ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT