10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015

Ngày đăng: 03/04/2020

10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 Bản in Chính ... Xem thêm

Luật Đê điều số 79/2006/QH11

Ngày đăng: 03/04/2020

Luật Đê điều số 79/2006/QH11Luật Đê điều 2006 Bản in Luật Đê điều số 79/2006/QH11Luật Đê điều số 79/2006/QH11 quy ... Xem thêm

Công văn 1457/BNN-KHCN

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 1457/BNN-KHCNBáo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh ... Xem thêm

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chíMức giá cước ... Xem thêm

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao số 158/2013/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao số 158/2013/NĐ-CPVề quy định xử phạt vi phạm hành ... Xem thêm

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2015

Ngày đăng: 03/04/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2015Chính sách sắp có hiệu lực Bản in Chính sách có hiệu lực từ ... Xem thêm

Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt NamQuy chế khu vực biên giới đất liền Việt Nam ... Xem thêm

Thông tư 47/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - dung môi

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 47/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - dung môiQuy chuẩn kỹ thuật ... Xem thêm

Hướng dẫn 11-HD/VPTW

Ngày đăng: 03/04/2020

Hướng dẫn 11-HD/VPTWHướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng Hướng dẫn 11-HD/VPTW về thể thức văn bản của ĐảngHướng dẫn ... Xem thêm

Thông tư về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người số 35/2014/TT-BLĐTBXH

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người số 35/2014/TT-BLĐTBXHATLĐ đối với hệ thống ... Xem thêm

Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13

Ngày đăng: 03/04/2020

Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13Luật công an nhân dân mới nhất Bản in Luật công an nhân dân mới nhấtLuật ... Xem thêm

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngànhChức năng thanh ... Xem thêm

Thông tư 37/2015/TT-BCA sửa đổi về Điều lệnh trong Công an nhân dân

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 37/2015/TT-BCA sửa đổi về Điều lệnh trong Công an nhân dânSửa đổi điều lệnh nội vụ, nghi lễ Công an ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT