Công văn 2252/BTP-VĐCXDPL

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 2252/BTP-VĐCXDPLThực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 Công văn 2252/BTP-VĐCXDPL về thực ... Xem thêm

Thông tư số 191/2010/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 191/2010/TT-BTCHướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô ... Xem thêm

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânQuy định tổ chức các cơ ... Xem thêm

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nuôi thủy sản số 16/2015/TT-BNNPTNT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nuôi thủy sản số 16/2015/TT-BNNPTNTQuy chuẩn mới về điều kiện nuôi ... Xem thêm

Điểm mới của những chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 08/2015

Ngày đăng: 03/04/2020

Điểm mới của những chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 08/2015Điểm nổi bật của chính sách mới có hiệu ... Xem thêm

Thông tư số 15/2014/TT-BCT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 15/2014/TT-BCTQuy định về mua, bán công suất phản kháng Bản in BỘ CÔNG THƯƠNG---------------Số: ... Xem thêm

Thông báo 68/2013/TB-VPCP

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông báo 68/2013/TB-VPCPTổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm ... Xem thêm

Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá ... Xem thêm

Thông tư về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư số 08/2015/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư số 08/2015/TT-BKHĐTKhen thưởng ngành Kế hoạch ... Xem thêm

Quyết định số 51/2011/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 51/2011/QĐ-TTGQuy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất ... Xem thêm

Quyết định 2068/QĐ-TTg về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 2068/QĐ-TTg về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030Chiến lược phát triển năng ... Xem thêm

Thông tư ban hành quy chuẩn về AMÔNI NITRAT dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương số 17/2015/TT-BCT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư ban hành quy chuẩn về AMÔNI NITRAT dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương số 17/2015/TT-BCTQuy chuẩn về AMÔNI ... Xem thêm

Nghị định số 71/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 71/2014/NĐ-CPHướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Bản in ... Xem thêm

Quyết định 942/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 942/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khốiBiểu giá chi phí ... Xem thêm

Nghị định 114/2016/NĐ-CP về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 114/2016/NĐ-CP về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT