Quyết định số 121/2006/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 121/2006/QĐ-TTGQuyết định về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - ... Xem thêm

Quyết định 49/2018/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 49/2018/QĐ-TTgPhê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Bản in Quyết ... Xem thêm

Quyết định 322/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 322/QĐ-TTgVề việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến ... Xem thêm

Quyết định 307/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 307/QĐ-TTgVề việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà ... Xem thêm

Luật du lịch số 44/2005/QH11

Ngày đăng: 03/04/2020

Luật du lịch số 44/2005/QH11Luật Du lịch 2005 mới nhất Bản in Luật du lịch số 44/2005/QH11 - Luật du lịch mới nhấtLuật du lịch ... Xem thêm

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019 sửa đổi

Ngày đăng: 03/04/2020

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019 sửa đổiLuật số 51/2019/QH14 Bản ... Xem thêm

Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Ngày đăng: 03/04/2020

Luật Du lịch số 09/2017/QH14Luật Du lịch 2017 Bản in Luật Du lịch số 09/2017/QH14Luật Du lịch số 09/2017/QH14 quy định về tài nguyên ... Xem thêm

Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch tại khu du lịch

Ngày đăng: 03/04/2020

Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch tại khu du lịchQuyết định 473/QĐ-TCDL 2020 Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch ... Xem thêm

Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL về thí điểm đón khách du lịch quốc tế

Ngày đăng: 03/04/2020

Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL về thí điểm đón khách du lịch quốc tế Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnHướng dẫn thí ... Xem thêm

Thông tư số 85/2006/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 85/2006/TT-BTCHướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện Chương trình hành động ... Xem thêm

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 16/2012/NĐ-CPQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của ... Xem thêm

Nghị định 168/2017/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 168/2017/NĐ-CPHướng dẫn Luật Du lịch Bản in Nghị định 168/2017/NĐ-CP - Hướng dẫn Luật Du lịchChính phủ đã ban hành ... Xem thêm

Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258/QĐ-TTgThành lập trung tâm ... Xem thêm

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDLSửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch Nội dung Mục lục văn bảnThông tư số ... Xem thêm

Quyết định 1685/QĐ-TTg 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 1685/QĐ-TTg 2018Cơ cấu lại ngành du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn Bản in THỦ TƯỚNG CHÍNH ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT