Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnNgày 28/7 năm 2021 Thủ ... Xem thêm

Quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức hải quan vi phạm

Ngày đăng: 03/04/2020

Quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức hải quan vi phạmTrình tự xử lý vi phạm của cán bộ hải quan ... Xem thêm

Nghị quyết 36/NQ-TW 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 36/NQ-TW 2018Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 2030-2045 Bản in Nghị quyết số 36/NQ-TW năm ... Xem thêm

Nghị định 147/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 147/2018/NĐ-CPSửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải Nội dung Mục lục văn bảnNghị ... Xem thêm

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 40/2019/TT-BGTVTCấp chuyển đối giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên Bản in Thông tư số ... Xem thêm

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH 2018Luật Hải quan 2014 Nội dung Mục lục văn bảnHợp nhất Luật hải quanVăn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH ... Xem thêm

Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 14/2019/TT-BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia với thiết bị dẫn đường hàng hải Nội dung Mục lục văn bảnThông tư số ... Xem thêm

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVTQuy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT của Bộ ... Xem thêm

Thông tư 08/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 08/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnThông tư số ... Xem thêm

Thông tư 42/2019/TT-BGTVT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 42/2019/TT-BGTVTChất lượng dịch vụ sự nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải Thông tư số 42/2019/TT-BGTVTThông tư ... Xem thêm

Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNTQuy định về đăng kiểm viên tàu cá Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp ... Xem thêm

Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019Tiêu chuẩn định mức sử dụng phương tiện thủy Nội dung Mục lục văn bảnQuyết định số ... Xem thêm

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH 2019

Ngày đăng: 03/04/2020

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH 2019Hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 Bản in Văn bản hợp nhất Luật giao thông ... Xem thêm

Thông tư 30/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 40/2010/TT-BGTVT về điều tiết đảm bảo giao thông và chống va trôi đường thủy nội địa

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 30/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 40/2010/TT-BGTVT về điều tiết đảm bảo giao thông và chống va trôi đường ... Xem thêm

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnNghị định ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT