Nghị định 61/2019/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 61/2019/NĐ-CPHướng dẫn Luật Cảnh sát biển Nội dung Mục lục văn bảnNghị định số 61/2019/NĐ-CPChính phủ vừa ban ... Xem thêm

Nghị định 147/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 147/2018/NĐ-CPSửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải Nội dung Mục lục văn bảnNghị ... Xem thêm

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH 2019

Ngày đăng: 03/04/2020

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH 2019Hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 Bản in Văn bản hợp nhất Luật giao thông ... Xem thêm

Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 14/2019/TT-BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia với thiết bị dẫn đường hàng hải Nội dung Mục lục văn bảnThông tư số ... Xem thêm

Nghị định 159/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 159/2018/NĐ-CPNạo vét trong vùng nước cảng biển vùng nước đường thủy nội địa Bản in Nghị định số ... Xem thêm

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hảiĐiểm mới đáng chú ... Xem thêm

Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 69/2011/TT-BGTVTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải Thông tư ... Xem thêm

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt NamĐiều kiện để ... Xem thêm

Thủ tục khai hải quan điện tử

Ngày đăng: 03/04/2020

Thủ tục khai hải quan điện tửQuy trình khai hải quan điện tử Các bước khai hải quan điện tửThủ tục hải quan điện tử ... Xem thêm

Nghị quyết 36/NQ-TW 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 36/NQ-TW 2018Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 2030-2045 Bản in Nghị quyết số 36/NQ-TW năm ... Xem thêm

Quyết định 1047/QĐ-TTg 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 1047/QĐ-TTg 2018Phê duyệt đề án phát triển khai thác viễn dương Bản in QUYẾT ĐỊNH 1047/QĐ-TTG 2018Quyết ... Xem thêm

Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 58/2011/TT-BGTVTQuy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ... Xem thêm

Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 54/2011/TT-BGTVTQuy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải Thông tư số ... Xem thêm

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVTQuy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT của Bộ ... Xem thêm

Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biểnPhân loại tủ thuốc ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT