Nghị quyết 65/NQ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 65/NQ-CPVề việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp ... Xem thêm

Nghị quyết 68/NQ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 68/NQ-CPVề việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ... Xem thêm

Quyết định 1075/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 1075/QĐ-TTgVề việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp ... Xem thêm

Nghị quyết 78/NQ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 78/NQ-CPVề việc phê duyệt Hiệp định Hải quan ASEAN Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 ... Xem thêm

Thông tư 04/2011/TT-BNG

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 04/2011/TT-BNGHướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao ... Xem thêm

Nghị quyết 35/NQ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 35/NQ-CPVề việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... Xem thêm

Nghị định 107/2011/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 107/2011/NĐ-CPQuy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Nghị định ... Xem thêm

Quyết định 1861/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 1861/QĐ-TTgVề việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-rốc về hợp tác du ... Xem thêm

Nghị định 111/2011/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 111/2011/NĐ-CPChứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự Nghị định 111/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ... Xem thêm

Nghị quyết 76/NQ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 76/NQ-CPVề việc phê duyệt nội dung và ký Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân và Biểu cam kết kèm ... Xem thêm

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTG

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTGBan hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài Quyết định số ... Xem thêm

Quyết định 1461/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 1461/QĐ-TTgThành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam Quyết định 1461/QĐ-TTg do Thủ tướng ... Xem thêm

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 10/2012/QĐ-TTgSửa đổi quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài kèm theo Quyết định ... Xem thêm

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định số 12/2012/NĐ-CPVề đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại ... Xem thêm

Nghị quyết 18/NQ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 18/NQ-CPKý kết Hiệp định về hợp tác du lịch Việt Nam và Ma-rốc Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT