20th January 2022

Quyết định 58/2012/QĐ-TTg

Date: 03/04/2020

Quyết định 58/2012/QĐ-TTgVề việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Quyết định 58/2012/QĐ-TTg ... Xem thêm

Nghị quyết 76/NQ-CP

Date: 03/04/2020

Nghị quyết 76/NQ-CPVề việc phê duyệt nội dung và ký Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân và Biểu cam kết kèm ... Xem thêm

Quyết định 1861/QĐ-TTg

Date: 03/04/2020

Quyết định 1861/QĐ-TTgVề việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-rốc về hợp tác du ... Xem thêm

Quyết định 165/QĐ-TTg

Date: 03/04/2020

Quyết định 165/QĐ-TTgVề việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội Chủ ... Xem thêm

Nghị quyết 78/NQ-CP

Date: 03/04/2020

Nghị quyết 78/NQ-CPVề việc phê duyệt Hiệp định Hải quan ASEAN Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 ... Xem thêm

Nghị quyết 65/NQ-CP

Date: 03/04/2020

Nghị quyết 65/NQ-CPVề việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp ... Xem thêm

Quyết định 1075/QĐ-TTg

Date: 03/04/2020

Quyết định 1075/QĐ-TTgVề việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp ... Xem thêm

Nghị quyết 35/NQ-CP

Date: 03/04/2020

Nghị quyết 35/NQ-CPVề việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... Xem thêm

Nghị quyết 68/NQ-CP

Date: 03/04/2020

Nghị quyết 68/NQ-CPVề việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ... Xem thêm

Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Date: 03/04/2020

Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giaoChức năng, nhiệm vụ, ... Xem thêm

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU