PHÂN BIỆT NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU

PHÂN BIỆT NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU

Ngày đăng: 03/04/2020

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Khi đăng ký bảo hộ và sử dụng nhãn hiệu, doanh nghiệp ... Xem thêm

Thông tư 14/2019/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 14/2019/TT-BTCQuản lý tài chính Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Bản in Thông tư số ... Xem thêm

Quyết định 474/QĐ-BKHCN

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 474/QĐ-BKHCNPhê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ... Xem thêm

Thông tư 263/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 263/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệpChứng nhận đại ... Xem thêm

Quyết định 147/QĐ-BKHCN

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 147/QĐ-BKHCNPhê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ... Xem thêm

Nghị định 22/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 22/2018/NĐ-CPHướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ Bản in Nghị định 22/2018/NĐ-CP - Hướng dẫn Luật sở hữu trí ... Xem thêm

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

Ngày đăng: 03/04/2020

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11Luật sở hữu trí tuệ 2021 Nội dung Mục lục văn bảnLuật sở hữu trí tuệ số ... Xem thêm

Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quanLệ phí đăng ký ... Xem thêm

Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuậtHướng dẫn trình tự, thủ tục công ... Xem thêm

Phân biệt quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

Ngày đăng: 03/04/2020

Phân biệt quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệpSo sánh quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp ... Xem thêm

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TTHủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT do Bộ Nông nghiệp ... Xem thêm

Thông tư quy định về thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu số 13/2015/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư quy định về thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu số 13/2015/TT-BTCQuy định về bảo vệ quyền sở hữu ... Xem thêm

Quyết định 649/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 649/QĐ-TTgPhê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền ... Xem thêm

Thông báo 1378/TB-SHTT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông báo 1378/TB-SHTTThống nhất áp dụng bảng phân loại ni-xơ phiên bản 10 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành ... Xem thêm

Công văn 1728/TCT-CS

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 1728/TCT-CSThuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Công văn 1728/TCT-CS về ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT