Thông tư 39/2016/TT-BTC về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 39/2016/TT-BTC về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nướcHồ sơ kiểm soát chi ... Xem thêm

Thông tư 111/2018/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 111/2018/TT-BTCHướng dẫn thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước Nội dung Mục ... Xem thêm

Thông tư số 20/2010/TT-NHNN

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 20/2010/TT-NHNNHướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ ... Xem thêm

Công văn 9367/VPCP-KTTH

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 9367/VPCP-KTTHVề việc xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu Công văn ... Xem thêm

Quyết định 48/QĐ-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 48/QĐ-BTCVề việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố ... Xem thêm

Thông tư 31/2021/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 31/2021/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnThông tư ... Xem thêm

Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước 2022

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước 2022 Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bảnNghị quyết số 34 2021 ... Xem thêm

Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Nội dung Thuộc tính Mục lục văn ... Xem thêm

Thông tư 64/2019/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 64/2019/TT-BTCQuy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước Bản in Thông tư số 64/2019/TT-BTCThông tư ... Xem thêm

Thông tư 32/2016/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 32/2016/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toánTừ tháng 3/2017, trẻ 15 tuổi được phép ... Xem thêm

Chỉ thị 01/CT-NHNN

Ngày đăng: 03/04/2020

Chỉ thị 01/CT-NHNNVề việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu ... Xem thêm

Thông tư 39/2018/TT-BCT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 39/2018/TT-BCTKiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu Bản in Thông tư số 39/2018/TT-BCTThông tư 39/2018/TT-BCT ... Xem thêm

Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy ... Xem thêm

Chỉ thị 04/CT-NHNN 2018

Ngày đăng: 03/04/2020

Chỉ thị 04/CT-NHNN 2018Triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Bản in CHỈ THỊ 04/CT-NHNN 2018Chỉ ... Xem thêm

Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam số 132/2015/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam số 132/2015/TT-BTCBảo đảm an toàn ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT