Công văn 1050/TCHQ-TXNK

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 1050/TCHQ-TXNKTrị giá tính thuế hàng nhập khẩu Công văn 1050/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế ... Xem thêm

Thông tư 14/2018/TT-BYT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 14/2018/TT-BYTDanh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa Nội dung Mục lục văn bảnThông ... Xem thêm

Quyết định 23/2019/QĐ-TTg

Ngày đăng: 03/04/2020

Quyết định 23/2019/QĐ-TTgDanh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Nội dung Mục lục ... Xem thêm

Thông tư số 83/2014/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư số 83/2014/TT-BTCHướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Bản in BỘ ... Xem thêm

Công văn 3931/TCHQ-TXNK

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 3931/TCHQ-TXNKMiễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định Công văn 3931/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn thuế ... Xem thêm

Thông tư 191/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 191/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanhThủ tục hải quan, giám sát hải quan ... Xem thêm

Thông tư 93/2018/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 93/2018/TT-BTCSửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC tái xuất khẩu xe đối tượng miễn trừ Nội dung Mục lục văn bảnThông ... Xem thêm

Thông tư liên tịch phối hợp xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu chứa chất phóng xạ số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư liên tịch phối hợp xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu chứa chất phóng xạ số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCNXử lý ... Xem thêm

Công văn 134/2013/GSQL-GQ3

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 134/2013/GSQL-GQ3Tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ... Xem thêm

Công văn 1194/TCHQ-GSQL

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 1194/TCHQ-GSQLXuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu Công văn ... Xem thêm

Nghị định 92/2019/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/04/2020

Nghị định 92/2019/NĐ-CPBiểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Campuchia Nội dung Mục lục văn bảnNghị định số ... Xem thêm

Phân biệt giữa xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh

Ngày đăng: 03/04/2020

Phân biệt giữa xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnhSo sánh xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh Sự khác nhau giữa xuất ... Xem thêm

Thông tư 53/2014/TT-BNNPTNT

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 53/2014/TT-BNNPTNTKiểm dịch nhập khẩu trâu, bò Bản in xin giới thiệu Thông tư 53/2014/TT-BNNPTNT quy định rõ việc ... Xem thêm

Công văn 182/GSQL-GQ3

Ngày đăng: 03/04/2020

Công văn 182/GSQL-GQ3Chủ trương nhập khẩu hàng hóa qua lối mở Co Sa làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa ... Xem thêm

Thông tư 56/2019/TT-BTC

Ngày đăng: 03/04/2020

Thông tư 56/2019/TT-BTCSửa đổi thủ tục hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển phát nhanh Nội dung Mục lục văn ... Xem thêm

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT