26th October 2021

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

Ngày: 26/10/2021 Xem: 96
Nội dung bài viết

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020. Đồng thời, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính thuế, hóa đơn được điều chỉnh tăng cao hơn trước. Trong đó, mức xử phạt đối với hành vi không chuyển, chuyển chậm, chuyển không đầy đủ dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế các doanh nghiệp có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Để tránh sai sót dẫn đến bị phạt tiền không đáng có, các doanh nghiệp cần tìm hiểu và lưu ý đến những quy định về mức xử phạt liên quan tới thời hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định mới của pháp luật. Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu cụ thể về quy định xử phạt về các hành vi này nhé!

Căn cứ Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, trong đó xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.

Trên đây, là bài viết XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. Để nắm rõ hơn những thông tin cần thiết về quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn các bạn có thể xem thêm tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Hi vong cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.