Có bắt buộc công khai thông tin về đại lý thuế không?

Ngày: 03/10/2022
Nội dung bài viết

“Đại lý thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.”  Có hiệu lực từ ngày 12/3/2021, Thông tư số 10/2021/TT-BTC, hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã quy định cụ thể về việc công khai thông tin về đại lý thuế. Để tìm hiểu rõ về quy định này, các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ Điều 29 Thông tư số 10/2021/TT-BTC quy định công khai thông tin về đại lý thuế, cụ thể như sau:

“Điều 29. Công khai thông tin về đại lý thuế

1. Nội dung công khai thông tin về đại lý thuế:

a) Thông tin công khai đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, danh sách nhân viên đại lý thuế, phạm vi cung cấp dịch vụ và các thông tin cần thiết khác.

b) Thông tin công khai đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, quyết định đình chỉ (số, ngày, cơ quan ban hành), lý do bị đình chỉ, thời gian bị đình chỉ.

c) Thông tin công khai đại lý thuế bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, quyết định thu hồi (số, ngày, cơ quan ban hành), ngày quyết định thu hồi có hiệu lực.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế hoặc kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi theo quy định tại Điều 22, Điều 26, Điều 27 Thông tư này, Cục Thuế công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông tin về đại lý thuế tương ứng các nhóm thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Trên đây, là bài viết BẮT BUỘC CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ THUẾ. Hi vọng cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất về quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Bình luận

Gửi bình luận