26th October 2021

Có được đăng ký người phụ thuộc là cha, mẹ nuôi hay không?

Ngày: 26/10/2021 Xem: 98
Nội dung bài viết

Để được giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế phải thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Vậy đối với trường hợp là cha, mẹ nuôi thì có được đăng ký người phụ thuộc hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này để đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Tiết d.3, Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người phụ thuộc của người nộp thuế gồm:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

[…]

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

[…]

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

[…]”

Như vậy, cha, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế nếu đáp ứng các quy định trên thì có thể đăng ký người phụ thuộc. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn.