26th October 2021

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2021

Ngày: 26/10/2021 Xem: 166
Nội dung bài viết

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2021 được quy định như thế nào, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn những quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng này.

Căn cứ theo Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021, quy định như sau:

Điều 1. Số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021

TT

Mã số hàng hoá

Tên hàng

Đơn v

Số lượng

Ghi chú

1

0407.21.00 và 0407.90.10

Trứng gà

60.819

Trứng thương phẩm không có phôi

0407.29.10 và 0407.90.20

Trứng vịt, ngan

0407.29.90 và 0407.90.90

Loại khác

2

2501

Muối

tấn

80.000

 

 

Điều 2. Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

1. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

2. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Mặt hàng muối: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Mặt hàng trứng gia cầm: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

3. Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối

Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối.

Trên đây, là bài viết Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2021. Hi vọng cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.