Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 10 %

Ngày: 03/10/2022
Nội dung bài viết

Mỗi loại hàng hóa, dich vụ sẽ có mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau: không chịu thuế GTGT, chịu thuế GTGT với thuế suất 0%, 5% hoặc 10%. Vậy các mặt hàng đối tượng nào chịu thuế suất 10%, các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Theo điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 10% áp dụng với các hàng hóa, dịch vụ cụ thể như sau:

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ 50: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Một số hàng hóa dịch vụ trong các trường hợp sau phải áp dụng mức thuế suất 10%

1. Dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng phục vụ hoạt động khác của ngân hàng thương mại không theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

2. Khoản chi hỗ trợ để thực hiện chương trình khuyến mại, tiếp thị, trưng bày sản phẩm

3. Các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%.

4. Tiêu dùng nội bộ nhưng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

5. Thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%.

Bình luận

Gửi bình luận