Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày: 03/10/2022
Nội dung bài viết

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp sản xuất các hàng hóa thuộc danh mục thuế TTĐB phải kê khai và nộp thuế.

Vậy kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào đúng với quy định của pháp luật? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được các thông tin về kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt để thực hiện kê khai thuế nếu sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế đúng và nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng cho người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi.

c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng; đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

3. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
  • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra thuế TTĐB 01-1/TTĐB
  • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào thuế TTĐB 01-02/TTĐB.

4. Việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Bình luận

Gửi bình luận