[Infographic] - Thời điểm lập hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp được quy định như

Ngày: 01/10/2022
Nội dung bài viết

Hiện nay, có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã dần chuyển đổi sang sử dụng hình thức hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử không phải ai cũng có thể nắm bắt đầy đủ về các quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thời điểm lập hóa đơn điện tử nhằm tránh những sai sót không đáng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 4, Thông tư 68/2019/TT-BTC thời điểm lập hóa đơn điện tử được quy định cụ thể như sau:

Trên đây là bài viết Thời điểm lập hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?. Hi vọng sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về thời điểm lập hóa đơn điện từ và biết cách áp dụng cho chính xác để tránh được những sai phạm không đáng có khi tiến hành lập và xuất hóa đơn.

Bình luận

Gửi bình luận