[Infographic] - Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hải quan ngăn ngừa gian lận hoàn thuế GTGT với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày: 01/10/2022
Nội dung bài viết

Ngày 21/9/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4539/TCHQ-TXNK về thực hiện quản lý việc hoàn thuế GTGT. 

Trong đó, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hải quan ngăn ngừa gian lận hoàn thuế GTGT với hàng hóa  xuất khẩu, nhập khẩu, cụ thể như sau:

Trên đây là bài viết về các biện pháp nghiệp vụ hải quan ngăn ngừa gian lận hoàn thuế GTGT với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hi vọng mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích.

Bình luận

Gửi bình luận