[Infographics] - Các đối tượng được miễn thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa khi làm thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định mới nhất

Ngày: 01/10/2022
Nội dung bài viết

Ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh, trong có tại Điều 3 quy định miễn thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải trong các trường hợp sau:

Trên đây là bài viết về CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THU PHÍ HẢI QUAN VÀ LỆ PHÍ HÀNG HÓA KHI LÀM THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤ. Hi vọng mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.

Bình luận

Gửi bình luận